Vai trò chính của hệ thống phòng cháy chữa cháy là giúp bảo vệ an toàn cho con người và tài sản. Khi hỏa hoạn xảy ra, hậu quả có thể sẽ là thảm họa nếu có bất kỳ sai sót hay sự cố nào trong vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Một chương trình bảo trì và kiểm tra kỹ lưỡng là điều hết sức cần thiết để ngăn chặn những mất mát về người và tài sản do các sự cố nói trên. Và điểm mấu chốt là tìm được một đơn vị chuyên môn đáng tin cậy.

Những điểm chính cần kiểm tra là vòi chữa cháy tự động, báo cháy, vòi nước máy, hệ thống thoát khói, hệ thống chữa cháy bằng khí và các thiết bị có liên quan. Đánh giá rủi ro về cháy bao gồm:
 Hệ thống phát hiện cháy và báo cháy.
 Phương tiện giải thoát khẩn cấp.
 Phương pháp ngăn chặn khẩn cấp và huấn luyện liên quan.
 Phân tích các yếu tố có thể gây ra hỏa hoạn.
 Bảo trì và thử nghiệm thiết bị an toàn hỏa hoạn.

Lợi ích chủ yếu của Kiểm tra trong quá trình vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy là gì?
 Đảm bảo an toàn trên công trường, đặc biệt là vấn đề an toàn cháy nổ.
 Đánh giá những rủi ro tiềm tàng, xác định các biện pháp phòng ngừa thích hợp.
 Tuân thủ các yêu cầu phức tạp.
 Các chuyên gia kỹ thuật am tường về các khu vực mấu chốt sẽ tư vấn và hỗ trợ độc lập.
 Đảm bảo vận hành công trình mà không cần bận tâm lo lắng về vấn đề không phù hợp.
 Lợi ích từ các chuyên gia – những người am hiểu các thiết bị và công nghệ tân tiến nhất.